پیشنهاد فروش ویژه

جهت نمایش پیشنهاد فروش ویژه، بر روی تصاویر کلیک کنی.                                                                                                                          

 


 

پیشنهاد فروش ویژه

990DSL CopperPro™ Series II Broadband Loop Tester

تجهیزات تست و آنالیزخطوط مخابراتی از قبیل DSL,ADSL,VDSL,....

از طریق این دستگاه می توان کلیه پارامترهای افت خط فیزیکی بوجود آمده بر روی خطوط مخابراتی را تشخیص و عیب یابی نمود.امکان اندازه گیری پهنای باند خطوط از طریق این دستگاه وجود دارد.

The CopperPro Series II is the complete test set for qualifying your local loop for DSL Services including ADSL, ADSL2/2+, VDSL and Special Services

  • Quickly qualify the facilities for DSL services including ADSL, VDSL, HDSL, T1, and other special services.
  • Easily identify and locate possible problems to ensure reliable performance.
  • Install new services efficiently with fewer call-backs.
  • Verify connectivity and network performance to ensure that next-generation services perform up to your customers' expectations.

 

 

Datasheet

تماس با ما

پست الکترونیک:
موضوع:
پیغام